انبارداری هوشمند شهر فرش

تعریف مسئله این پروژه عبارتست از:
طراحی و پیاده سازی تکنولوژی RFID در چرخه ی حیات کالا (End-to-End) به منظور افزایش بهره وری،کاهش خطای انسانی و کنترل خودکار به صورت یکپارچه با هزینه ی مقرون به صرفه در مجموعه ی شهر فرش
عملیات های طراحی شده در این پروژه به شرح زیر است:
عملیات A
الصاق تگ بر روی کالا
عملیات B
جستجوی سریع کالاها با مشخصات مورد نظر در انبار
عملیات C
نمایش مشخصات یک کالا با خواندن تگ آن
عملیات D
انبار گردانی و شمارش سریع همه کالاهای موجود در انبار
عملیات E
کنترل ورود کالاها به صورت گروهی به هر انبار
عملیات F
کنترل خروج کالاها به صورت گروهی از هر انبار
عملیات G
کنترل حراست
 

حجم پروژه RFID

5

تعداد گیت ها


گیت های طراحی شده برای این پروژه
145

زمان اجرای پروژه


مدت زمان اجرای پروژه بعد از طراحی بر حسب روز
55000

تعداد تگ


تعداد تگ های استفاده شده در این پروژه بصورت ماهیانه
12000

مساحت انبار


مساحت محل انبار پیاده سازی پروژه بر حسب متر مربع

عکس های پروژه

درصد پیشرفت پروژه