جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

راهکار بیمارستان هوشمند مبتنی بر rfid

در این راهکار با اضافه کردن ماژول RFID به نرم افزار جامع بیمارستانی (HIS) و نرم افزارهای تابعه مانند حسابداری و اموال داری تمامی فعالیت های فعلی بیمارستان ها که عموما به صورت دستی و سنتی انجام می گیرد تبدیل به فرآیندهای کاملا خودکار می شود. دستبند های RFID که ورود و خروج بیمار را در هر بخش ثبت می کنند،مزایایی دارند که از جمله مزایای آن ها عبارت اند از:1-اموال داری خاص تجهیزات پزشکی با تگ های سرامیکی 2- سیستم نوبت دهی خودکار در این راهکار از تگ های غیر فعال (Passive) استفاده می شود که خود مقدمه ای برای پیاده سازی (RTLS(Real Time Location System در فضای بیمارستانی است.
وجود انواع تگ و بررسی تمامی آن ها در شرکت آویژه این امکان را ایجاد کرده که حتی در محیط بیمارستانی با قوانین ویژه و مهم آن فرآیند پیاده سازی RFID به سهولت قابل انجام باشد.

انبارداری
پیمایش به بالا