جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

راهکار خط تولید هوشمند مبتنی بر RFID

استفاده از تکنولوژی RFID در خط تولید باعث می شود کلیه اطلاعات مورد نیاز مدیران از وضعیت کارخانه به صورت آنلاین و به طور دقیق در هر لحظه در اختیار آنان قرار گیرد.اطلاعاتی از قبیل نوع محصول در حال تولید، افراد حاضر در شیفت،میزان موجودی محصول در انبار و خط ،میزان موجودی مواد اولیه در انبار و خط،اطلاعات کامل از قبیل تاریخ،ساعت و فرد تولید کننده هر محصول،اطلاعات کامل در زمینه تولیدات هر شیفت،مدت زمان تولید هر محصول،میزان بهره وری کارگران و احیانا کم کاری بعضی کارکنان و…ساده ترین اطلاعاتی هستند که در کارخانه های مجهز به تکنولوژی RFID درهر لحظه در اختیار مدیران قرار می گیرد.
در کارخانه فرش ماشینی به دلیل فرآیند تکمیل که بعد از بافته شدن فرش انجام می شود اتصال بارکد و یا برچسب قبل از ارسال به فرآیند تکمیل امکان پذیر نیست.به همین دلیل معمولا مغایرت هایی در آمار به وجود خواهد آمد.ما این مشکل را به وسیله تگ های RFID به سادگی حل کرده ایم.

پیمایش به بالا