پارکینگ مکانیزه | سیستم پارکینگ هوشمند rfid

پارکینگ هوشمند با ایجاد دسترسی، شناسایی و کنترل ورود و خروج خودکار خودروها، می‌تواند تمامی دغدغه‌ها و مشکلات موجود در زمینه مدیریت پارکینگ را برطرف سازد.

بکارگیری rfid در سیستم مدیریت پارکینگ، می‌تواند باعث ایجاد اتوماسیون پارکینگ و در نهایت سیستم پارکینگ هوشمند شود؛ این اتفاق فعالیت‌های دستی مدیریت پارکینگ را به حداقل می‌رساند و باعث ایجاد رضایت مشتری نیز خواهد شد.

تا به امروز تکنولوژی‌های زیادی سعی در بهبود فرایند مدیریت پارکینگ داشته‌اند؛ اما تکنولوژی rfid است که سیستم سنتی مدیریت پارکینگ را به اتوماسیون پارکینگ تبدیل کرده است.

پارکینگ هوشمند | سیستم پارکینگ هوشمند

تبدیل سیستم سنتی مدیریت پارکینگ به پارکینگ مکانیزه و هوشمند مبتنی بر فناوری rfid، باعث افزایش سرعت، امنیت و در نهایت رضایت صاحبان خودرو و صاحبان پارکینگ می‌شود.

پارکینگ هوشمند، از رایج‌ترین راهکارهای مبتنی بر rfid است که می‌تواند تغییرات بسیاری را در مدیریت پارکینگ ایجاد کند.

همراهی فناوری rfid و نرم افزار پارکینگ می‌تواند امکانات زیادی را به منظور مدیریت پارکینگ فراهم کند؛ ایجاد دسترسی ورود و خروج خودکار به خودروها، تفکیک روز و ساعت دسترسی هر خودرو به پارکینگ و تعیین مدت زمان حضور هر خودرو در پارکینگ تنها بخشی از این امکانات هستند.
اما rfid چیست؟

هر کجا نیاز داشتید تا یک انسان، شیء، کالا و یا هر چیز دیگر را در هر زمانی شناسایی کنید و اطلاعاتی از آن در اختیار داشته باشید، می‌توانید روی RFID حساب کنید.»

هر سیستم مدیریت هوشمند پارکینگ از نرم افزار پارکینگ و تجهیزات پارکینگ تشکیل شده است؛ در ادامه به معرفی هر یک می‌پردازیم.

نرم افزار پارکینگ | نرم افزار مدیریت پارکینگ هوشمند

نرم افزار پارکینگ که به آن نرم افزار مدیریت پارکینگ نیز گفته می‌شود، از مهم‌‌ترین اجزاء یک سیستم پارکینگ هوشمند است؛ صدور یا عدم صدور مجوز ورود به هر خوردرو به صورت خودکار و مکانیزه، از مهم‌ترین ویژگی‌های نرم افزار پارکینگ است.

همچنین نرم افزار مدیریت پارکینگ می‌تواند امکانات ارزشمندی را در اختیار قرار دهد؛ محاسبه مدت زمان حضور هر خودرو داخل پارکینگ، ساعت ورود و خروج هر خودرو و یا ایجاد دسترسی و عدم دسترسی طی ساعات و روزهای مختلف برای هر خودرو از جمله امکانات نرم افزار پارکینگ است.

تجهیزات پارکینگ هوشمند

نرم افزار پارکینگ که به آن نرم افزار مدیریت پارکینگ نیز گفته می‌شود، از مهم‌‌ترین اجزاء یک سیستم پارکینگ هوشمند است؛ صدور یا عدم صدور مجوز ورود به هر خوردرو به صورت خودکار و مکانیزه، از مهم‌ترین ویژگی‌های نرم افزار پارکینگ است.

همچنین نرم افزار مدیریت پارکینگ می‌تواند امکانات ارزشمندی را در اختیار قرار دهد؛ محاسبه مدت زمان حضور هر خودرو داخل پارکینگ، ساعت ورود و خروج هر خودرو و یا ایجاد دسترسی و عدم دسترسی طی ساعات و روزهای مختلف برای هر خودرو از جمله امکانات نرم افزار پارکینگ است.

تگ rfid | تگ خودرو

تگ rfid که با توجه به کاربرد آن، تگ خودرو یا تگ ماشین نیز گفته می‌شود، اغلب بر روی شیشه خودرو نصب می‌گردد و توسط ریدر rfid قرائت می‌شود.

ریدر rfid | ریدر پارکینگ

ریدر rfid که به آن ریدر پارکینگ نیز گفته می‌شود و تگ‌های rfid الصاق شده بر روی هر خودرو را قرائت می‌کند و اطلاعات مورد نظر را برای نرم افزار پارکینگ ارسال می‌کند.

سیستم پارکینگ هوشمند rfid

با توجه به اهمیت شناخت تمامی جوانب سیستم مدیریت پارکینگ هوشمند، در این بخش مزایا، کاربردها و نحوه عملکرد این سیستم، معرفی شده است.

مزایای سیستم پارکینگ هوشمند rfid

از جمله مهم‌ترین مزایای استفاده از سیستم پارکینگ هوشمند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • کنترل ورود و خروج خودروها به صورت خودکار
  • استفاده بهینه از ظرفیت پارکینگ
  • حذف انتظار خودروها هنگام ورود و خروج از گیت پارکینگ
  • محاسبه زمان و هزینه استفاده هر خودرو از پارکینگ به صورت خودکار
  • جلوگیری از ورود غیر مجاز خودروها به صورت خودکار
  • نمایش تعداد دقیق ظرفیت خالی داخل پارکینگ
  • ایجاد سهولت تردد خودروها هنگام خروج
  • بهبود رضایت مشتری
سخت افزارهای راهکار پارکینگ هوشمند
مقالات پارکینگ هوشمند
اسکرول به بالا question