سیستم انبارداری سیلو ، مکانیزم داده محور بودن را در انبار شما فعال کرده و بستر تصمیم‌سازی مبتنی بر داده را برای شما فراهم می‌سازد. در سیستم انبارداری سیلو ، شما به داشبوردی از اطلاعات دسترسی خواهید داشت و وضعیت انبار خود را به صورت در لحظه مشاهده خواهید نمود. با سامانه انبارداری سیلو سرعت، دقت و کاهش خطا چاشنی فرایندهای انبار شما خواهد شد.

سامانه انبارداری سیلو | هنرمند هنر بازی با داده ها

ویذیو معرفی سامانه سیلو

درخواست دمو سیستم انبارداری سیلو

بروشور سیستم انبارداری سیلو

تاثیر سامانه انبارداری سیلو بر فرایندهای انبار

beforeمدیریت انبار مکانیزه

امکانات کلیدی سامانه انبارداری سیلو

درخواست پیاده سازی سامانه انبارداری سیلو

مشتریان سامانه انبارداری سیلو

سوالات متداول در خصوص سامانه انبارداری

هزینه پیاده سازی سیستم انبارداری سیلو چه میزان است؟

هزینه پیاده‌سازی سیستم انبارداری سیلو وابسته به ابعاد آن پروژه و پیچیدگی‌های موجود در آن است. تعداد و تنوع سخت افزارهای بکار گرفته شده در پروژه RFID و همچنین هزینه نرم‌افزار موجود در پروژه، عمده هزینه این پروژه را تشکیل می‌دهد.

مدت زمان پیاده سازی سیستم انبارداری سیلو چه مدت است؟

مدت زمان پیاده‌سازی سیستم انبارداری سیلو مانند تخمین هزینه آن، وابسته به ابعاد پروژه و میزان پیچیدگی‌های آن است. اما می‌توان بازه‌ای ۳ ماهه برای پروژه‌های کوچک و بازه ۹ ماه برای پروژه‌های بزرگ در نظر گرفت.

امکان پایلوت سامانه انبارداری سیلو وجود دارد؟

بله؛ بسته به صلاح دید طرفین و نحوه پیاده‌ سازی امکان پایلوت بخشی از سامانه انبارداری سیلو وجود دارد.

اسکرول به بالا