جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

rfid در صنایع غذایی

این راهکار برای مدیریت کامل زنجیره های صنایع غذایی طراحی و ارائه شده است.
ردیابی و نظارت بر تولید مواد غذایی، اعمال استاندارد های مورد نیاز، مدیریت کارخانه های فراوری مواد غذایی، کارخانه های بسته بندی و توزیع و…از جمله مراحل مدیریت صنایع غذایی است. تمامی این مراحل با استفاده از تکنولوژی RFID به سادگی قابل مدیریت و نظارت خواهند بود. در صنعت دامداری نیز با استفاده از از تگ های UHF قابل اتصال به دام، می توان تمامی اطلاعات مورد نیاز را به صورت آنلاین در دست داشت.

انبارداری
پیمایش به بالا