استفاده از تکنولوژی RFID در خط تولید لوله
۱۳۹۵-۰۸-۰۴
چتر هوشمند کاربردی از اینترنت اشیاء
۱۳۹۶-۰۲-۲۷
نمایش همه

اموال داری عمومی با RFID

اموال داری هوشمند با استفاده از تکنولوژی RFID

همگی ما در محیط های مختلفی کار و زندگی می کنیم وهرگاه در یکی از این محیط ها وسیله ای را گم می کنیم، بسیار به دنبال آن می گردیم و پیدا کردن آن دغدغه ذهن ما می شود.حال فرض کنید در شرکتی بزرگ می خواهید اموال و دارایی های شرکت را چک کنید تا مطمئن شوید همه چیز سر جای خود قرار دارد و کم و کسری وجود ندارد.زمان زیادی طول می کشد تا به طور کامل همه دارایی و اموال را بررسی و تأیید کنید.اما امروزه با پیشرفت علم و با استفاده از سیستم های کامپیوتری، به آسانی می توان شمرد و اطلاعات آماری بسیاری را به آسانی بدست آورد.RFID یکی از این فناوری هاست که به شما در شمارش سریع و آسان اموال و دارایی هایتان در محیط های مختلف کمک می کند و دغدغه های ذهنی شما را رفع می کند.