فروشگاه هوشمند کشت و صنعت نفیس

فروشگاه مبتنی بر RFID

تعریف مسئله این پروژه عبارتست از:
طراحی و پیاده سازی تکنولوژی RFID در چرخه ی حیات کالا از انبار تا فروش به منظور افزایش بهره وری ، کاهش خطای انسانی و کنترل خودکار به صورت یکپارچه با هزینه ی مقرون به صرفه در مجموعه ی کشت و صنعت نفیس.
عملیات های طراحی شده در این پروژه به شرح زیر است:
عملیات A
الصاق تگ هوشمند بر روی کالا
عملیات B
کنترل خروج کالا ها بصورت گروهی از فروشگاه
عملیات C
نمایش مشخصات یک کالا با خواندن تگ آن
عملیات G
کنترل حراست
 

حجم پروژه RFID

2

تعداد میز RFID


میزهای طراحی شده برای این پروژه
35

زمان اجرای پروژه


مدت زمان اجرای پروژه بعد از طراحی بر حسب روز
10000

تعداد تگ


تعداد تگ های استفاده شده در این پروژه بصورت ماهیانه
500

مساحت فروشگاه


مساحت محل انبار پیاده سازی پروژه بر حسب متر مربع

درصد پیشرفت پروژه