پروژه باشگاه مشتریان مستر فود

این پروژه شبکه تخفیفی به صورت اختصاصی برای رستوران های تهران است که به سفارش شرکت سلام گسترش فن آوازه (لوکس کلاب) طراحی و اجرا شد.
اعضای این شبکه با در اختیار داشتن کارت مستر فود از تخفیف های ویژه ای بهرمند می شوند.
در این پروژه بر اساس نیاز کارفرما از به صرفه ترین و ساده ترین نوع سیستم برای پذیرنده ها استفاده شد که به راحتی قابل گسترش در تمام سطح کشور باشد.
طراحی و تولید پنل اختصاصی پذیرنده ها، طراحی دیتابیس اینترنتی، طراحی پنل اختصاصی مشتریان(باشگاه مشتریان) و تهیه و چاپ اختصاصی کارت های RFID از جمله فعالیت های مجموعه آویژه در این پروژه بود.

سایت مستر فود
 

حجم پروژه

18

تعداد پذیرنده ها


پذیرنده های باشگاه مشتریان
1000

اعضای باشگاه


تعداد اعضای باشگاه مشتریان در حال حاضر

درصد پیشرفت پروژه