انبارداری مکانیزه انبارهای گلدیران

تعریف مسئله این پروژه عبارتست از "طراحی و پیاده سازی تکنولوژی RFID در چرخه ی حیات کالا (End-to-End) به منظور افزایش بهره وری ، کاهش خطای انسانی و کنترل خودکار به صورت یکپارچه با هزینه ی مقرون به صرفه در مجموعه ی گلدیران"

عملیات های طراحی شده در این پروژه به شرح زیر است:
عملیات A
الصاق تگ
عملیات B
نوشتن اطلاعات لازم بر روی حافظه تگ
عملیات C
کنترل ورود و خروج کالا از طریق گیت
عملیات D
انبارگردانی
عملیات E
جستجوی کالای خاص
عملیات F
قرائت تگ، نمایش مشخصات و سوابق
 

ابعاد پروژه RFID

18

تعداد گیت ها


گیت های طراحی شده برای این پروژه
135

زمان اجرای پروژه


مدت زمان اجرای پروژه بعد از طراحی بر حسب روز
110000

تعداد تگ


تعداد تگ های استفاده شده در این پروژه بصورت ماهیانه
27000

مساحت انبار


مساحت محل انبار پیاده سازی پروژه بر حسب متر مربع

عکس های پروژه

درصد پیشرفت پروژه RFID