باشگاه مشتریان هوشمند استخرکارت

این پروژه شبکه تخفیفی به صورت اختصاصی برای استخرهای تهران است که در فاز اول بیش از 15000 عضو دارد.
اعضای این شبکه با در اختیار داشتن استخر کارت از تخفیف های ویژه ای بهرمند می شوند.
در این پروژه برای اولین بار در ایران از پوزهای بانکی برای فعالیت غیر بانکی و تاسیس شبکه محلی استفاده شد.
طراحی و تولید نرم افزار اختصاصی پوز PAX D210، طراحی دیتابیس اینترنتی، طراحی سایت و پنل اختصاصی مشتریان(باشگاه مشتریان) و تهیه و چاپ اختصاصی کارت های RFID از جمله فعالیت های مجموعه آویژه در این پروژه بود.

سایت استخرکارت هوشمند
 

حجم پروژه

84

تعداد پذیرنده ها


پذیرنده های باشگاه مشتریان
15899

اعضای باشگاه


تعداد اعضای باشگاه مشتریان در حال حاضر

عکس های پروژه

درصد پیشرفت پروژه