جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پروژه توزیع هوشمند rfid در شرکت گسترش فرهنگ و مطالعات

راهکار توزیع هوشمند rfid در سال ۱۳۹2 در شرکت  گسترش فرهنگ و مطالعات و توسط شرکت تدبیر داده آویژه پیاده‌سازی شده است؛ در ابتدا به معرفی این مجموعه می‌پردازیم.

معرفی مجموعه گسترش فرهنگ و مطالعات

شرکت گسترش فرهنگ و مطالعات به عنوان بزرگ‌ترین توزیع‌کننده کتاب‌های غیر درسی در ایران در سال ۱۳۵۸ تاسیس شده است؛ این مجموعه با فرهنگ سازمانی جالب خود از مشتریان قدیمی و درجه یک مجموعه آویژه است.

در ادامه نظرات جناب آقای کردی، مدیریت IT مجموعه گسترش فرهنگ و مطالعات را در خصوص پیاده‌سازی راهکار توزیع هوشمند rfid در مجموعه گسترش فرهنگ و مطالعات خواهیم شنید؛

پیاده سازی راهکار توزیع هوشمند rfid در شرکت گسترش فرهنگ و مطالعات

ما در شرکت آویژه معتقدیم که تمامی مشکلات از جنس مساله هستند و در نتیجه برای هر مساله‌ای راهکاری وجود خواهد داشت.
تکنولوژی RFID نیز از جمله ابزارهایی است که صرفا برای حل مسائل مختلف طراحی شده است؛ شرکت  گسترش فرهنگ و مطالعات نیز با شناسایی چالش‌های موجود در حوزه توزیع کتاب‌های خود به کتاب‌فروشی‌های سراسر کشور، ابزار rfid جهت حل مسائل خود به خوبی استفاده نموده است. 

مسائل مطرح شده توسط شرکت محترم گسترش فرهنگ و مطالعات

توزیع تعداد بسیار بالای کتاب به کتاب‌فروشی‌های سراسر کار ساده‌ای نیست؛ مجموعه گسترش فرهنگ و مطالعات با خلاقیت خود و بهره‌مندی از ابزار rfid، گام بزرگی به سمت حل پیچیدگی‌های مساله خود برداشته است.

پس از روشن شدن مسائل می‌بایست به دنبال راهکار بود؛ این دقیقا همان مرحله‌ای است که شرکت آویژه، خود را به عنوان یک ارائه دهنده راهکارهای rfid (RFID Solution Provider) معرفی می‌کند؛

در این مرحله معین می‌شود که آیا انتخاب فناوری rfid، برای مساله مطرح شده راهکار مناسبی است یا خیر.

در ادامه با راهکارهای پیشنهادی شرکت آویژه در خصوص حل مسائل مطرح شده توسط شرکت گسترش فرهنگ و مطالعات آشنا می‌شویم؛

راهکارهای rfid پیشنهادی و پیاده سازی شده

  • اختصاص تگ به هر یک از جعبه‌های کتاب
  • نصب گیت کنترلی

راهکار توزیع هوشمند rfid، راهکاری بود که می‌توانست، مساله مجموعه گسترش فرهنگ و مطالعات را در خصوص توزیع کتاب‌ها به کتاب‌فروشی‌های سراسر کشور برطرف نماید.
شاید در ظاهر راهکارهای پیشنهادی شرکت آویژه، راهکارهای ساده و روشنی به نظر برسد؛ اما پیچیدگی نحوه اجرای پروژه‌های rfid برای تمامی مجریان این حوزه روشن است؛
عدم رعایت نکات مربوط به تکنولوژی rfid، هنگام پیاده‌سازی راهکار، پروژه را با شکست مواجه می‌کند؛ به همین خاطر است که تعداد پروژه‌های موفق موجود زیاد نیست.
شرکت آویژه از پس این مهم بر آمده و فناوری rfid به ابزاری کارآمد برای شرکت  گسترش فرهنگ و مطالعات تبدیل شده است.

نتایج استفاده از راهکار توزیع هوشمند rfid در شرکت گسترش فرهنگ و مطالعات

شاید مهم‌ترین نتیجه را بتوان حل مساله مطرح شده توسط شرکت گسترش فرهنگ و مطالعات دانست، اما اگر بخواهیم نتایج پیاده‌سازی راهکار rfid در مجموعه گسترش فرهنگ و مطالعات را برشماریم، می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

  • کنترل مکانیزه ورود و خروج به انبار 
  • در اختیار داشتن تاریخچه سیستم توزیع

سخت افزارهای مصرفی در این پروژه

پیمایش به بالا