جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

مدیریت هوشمند برگزاری رویداد تهران هوشمند

راهکار مدیریت هوشمند برگزاری رویداد در سال 1390 در رویداد تهران هوشمند و توسط شرکت تدبیر داده آویژه پیاده سازی شده است؛ در ابتدا به معرفی این مجموعه تولیدی معظم می‌پردازیم.

تعریف مسئله این پروژه عبارتست از “طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت هوشمند برگزاری رویداد «تهران هوشمند» به منظور مدیریت هرچه بهتر این رویداد در زمینه ایجاد تجربه بهتر برای شرکت کنندگان، کنترل ورود و خروج شرکت کنندگان و همچنین در اختیار داشتن گزارشات متنوع و کاربردی از این رویداد؛ به منظور آگاهی بیشتر از مزایای این سیستم می‌توانیداین مقاله  را مطالعه نمایید.”

راهکارهای rfid پیشنهادی و پیاده سازی شده

عملیات های طراحی شده در این پروژه به شرح زیر است:

عملیات A
الصاق تگ بر روی کارت های شرکت کنندگان در همایش
عملیات B
طراحی، پیاده سازی و نصب گیت های کنترلی RFID
عملیات C
طراحی و توسعه نرم افزار RFID Connect
عملیات D
کنترل ورود و خروج شرکت کنندگان در رویداد و در کلاس‌های جانبی
عملیات E
هوشمند سازی سیستم تحویل غذا مبتنی بر کارت شرکت کنندگان
عملیات F
امکان دریافت گزارشات متنوع و کاربردی در خصوص رویداد

سخت افزارهای مصرفی در این پروژه

پیمایش به بالا