پروژه اموال داری rfid در شرکت افرانت

راهکار اموال داری هوشمند rfid در سال 1390 در شرکت بیک و توسط شرکت تدبیر داده آویژه پیاده سازی شده است؛

تعریف مسئله این پروژه عبارتست از “طراحی و پیاده سازی تکنولوژی RFID در سیستم اموال داری و بررسی تجهیزات دیتاسنترها و انبار به جهت افزایش بهره وری ، کاهش خطای انسانی و کنترل خودکار”

راهکارهای rfid پیشنهادی و پیاده سازی شده

عملیات های طراحی شده در این پروژه به شرح زیر است:

عملیات A
الصاق تگ بر روی تجهیزات دیتاسنتر
عملیات B
تعریف شرایط بررسی تجهیزات در هرکدام از تگ ها
عملیات C
تعیین فرآیند و روش های اموال گردانی
عملیات D
کنترل خروج تجهیزات از دیتاسنترها و انبار
عملیات E
کنترل ورود تجهیزات به دیتاسنترها و انبار

سخت افزارهای مصرفی در این پروژه

سایر پروژه‌های مشابه با این پروژه

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن