۵ برچسب برتر برای رهگیری اسناد اداری
۱۳۹۵-۰۸-۰۲
اموال داری هوشمند تجهیزات نفت و گاز
۱۳۹۵-۰۸-۰۲
نمایش همه

RFID چیست

همه ما با بارکد آشناییم و در اماکن مختلف دیده ایم که فردی با قرائت گر تفنگی شکل، بارکد روی اشیاء را می خواند و یا خود ما این کار را انجام داده ایم تا اطلاعات مربوط به آن کالا را مشاهده کنیم.پس از فناوری بارکد، نسل جدیدی از فناوری آمد که نام آن RFID است. RFID با امواج رادیویی کار می کند و نسبت به بارکد سریع تر است.این فناوری در چند ثانیه می تواند تعداد زیادی کالا را بخواند و اطلاعات آنها را، با جزئیات بیش تری نسبت به بارکد، نشان دهد. بر خلاف بارکد که باید نور به برچسب بارکد بتابد، RFID با گسیل امواج می تواند با فاصله بیشتری از کالا،برچسب آن را بخواند و کالا را شناسایی کند.این فناوری برای کسانی که باید حجم بالایی از کالا را مدیریت کنند و دغدغه مدیریت زمان و هزینه دارند بسیار مناسب است و پیشنهاد می گردد.