سیستم هوشمند کنترل تردد پخش دارویی ممتاز

تعریف مسئله این پروژه عبارتست از:
طراحی و پیاده سازی سیستم هوشمند کنترل تردد افراد مبتنی بر RFID در مجموعه پخش دارویی ممتاز به جهت افزایش امنیت انبار دارویی و همچنین ثبت مکانیزه ورود و خروج به انبار
عملیات های طراحی شده در این پروژه به شرح زیر است:
عملیات A
الصاق تگ بر روی لباس افراد مجاز جهت ورود به انبار
عملیات B
طراحی و نصب گیت های کنترلی RFID
عملیات C
طراحی و توسعه نرم افزار RFID Connect
عملیات D
کنترل ورود و خروج افراد به انبار و همچنین اعلام هشدار محیطی و سیستمی درصورت ورود افراد غیر مجاز
 

حجم پروژه RFID

2

تعداد گیت ها


گیت های طراحی شده برای این پروژه
60

زمان اجرای پروژه


مدت زمان اجرای پروژه بعد از طراحی بر حسب روز
11

تعداد تگ


تعداد تگ های استفاده شده در این پروژه بصورت سالانه
500

مساحت انبار


مساحت محل انبار پیاده سازی پروژه بر حسب متر مربع

درصد پیشرفت پروژه RFID