سیستم مدیریت اموال ساده، تمامی فرایندهای مدیریت اموال و دارایی های فیزیکی سازمان شما را داده محور خواهد کرد تا اینبار داده ها حافظ سرمایه های فیزیکی سازمان شما باشند. جلوگیری از جا به جایی های غیر مجاز، جلوگیری از خروج های غیر مجاز، جلوگیری از به بار آمدن هزینه های گزاف تعمیرات، جلوگیری از خرید مجدد اموال موجود در سازمان و در نهایت جلوگیری از هدررفت منابع مالی سازمان، ماموریت سامانه مدیریت اموال ساده است.

سامانه مدیریت اموال ساده | حافظ دارایی های فیزیکی سازمان

ویدئو معرفی سامانه مدیریت اموال ساده | تمام صفحه منتها به رسم سایت تیتر کنارش بیاد.

درخواست دمو سیستم مدیریت اموال ساده

نرم افزار جمعداری

بروشور سیستم مدیریت اموال ساده

[dflip id="12172" ][/dflip]

تاثیر سامانه ساده بر فرایندهای مدیریت اموال

اموال داری هوشمنداموال داری هوشمند

امکانات کلیدی سامانه مدیریت اموال ساده

درخواست پیاده سازی سیستم مدیریت اموال ساده

مشتریان سامانه مدیریت اموال ساده

سوالات متداول در خصوص سامانه اموال داری

هزینه پیاده سازی سیستم مدیریت اموال ساده چه میزان است؟

هزینه پیاده‌سازی سیستم اموال داری ساده وابسته به ابعاد آن پروژه و پیچیدگی‌های موجود در آن است. تعداد و تنوع سخت افزارهای بکار گرفته شده در پروژه RFID و همچنین هزینه نرم‌افزار موجود در پروژه، عمده هزینه این پروژه را تشکیل می‌دهد.

مدت زمان پیاده سازی سیستم مدیریت اموال ساده چه مدت است؟

مدت زمان پیاده‌سازی سیستم اموال داری ساده مانند تخمین هزینه آن، وابسته به ابعاد پروژه و میزان پیچیدگی‌های آن است. اما می‌توان بازه‌ای ۳ ماهه برای پروژه‌های کوچک و بازه ۹ ماه برای پروژه‌های بزرگ در نظر گرفت.

امکان پایلوت سیستم مدیریت اموال ساده وجود دارد؟

بله؛ بسته به صلاح دید طرفین و نحوه پیاده‌ سازی امکان پایلوت بخشی از سامانه اموال داری ساده وجود دارد.

اسکرول به بالا