عضویت آویژه در سندیکای شرکت‌ های شناسایی و مکان یابی رادیویی (PRICS)

سندیکای شرکت‌ های شناسایی و مکان یابی رادیویی (PRICS)  در سال 1388 به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفت. این سندیکا در حوزه سامانه شناسایی امواج رادیویی (RFID)، سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)، اینترنت اشیا (IOT) و سامانه موقعیت یاب و مکان یاب جهانی (GPS) فعالیت دارد. این سندیکا با جلب مشارکت و سرمایه گذاری داخلی و خارجی و ایجاد ظرفیت های آموزشی برای رشد و به روز نگه داشتن علمی و فنی اعضای خود، فرصت ها و ظرفیت های اقتصادی بسیاری را برای اعضای خود خلق می‌کند.

شرکت تدبیر داده آویژه از سال 1386 در حوزه فناوری اطلاعات (IT) فعالیت خود را آغاز نمود و تا ایجاد تخصصی ترین مجموعه در حوزه طراحی و پیاده سازی راهکارهای ردیابی و شناسایی، مبتنی بر امواج الکترومغناطیسی (RFID) پیش رفت. این شرکت که امروزه از آن به عنوان شرکتی که بیشترین تعداد پروژه های اجرا شده در زمینه تکنولوژی های حوزه شناسایی و ردیابی از جمله تکنولوژی RFID را دارد یاد میشود، به تازگی به عضویت این سندیکا در آمده‌است و در راستای تحقق چشم انداز خود، مامور ایجاد سازمانی هوشمند و داده محور می باشد.

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن