راهکار مدیریت مجموعه های آموزشی - مبتنی بر RFID

این راهکار که بر اساس تجهیزات RFID طراحی شده است برای مدیریت تمامی فعالیت های مجموعه های آموزشی قابل استفاده می باشد.
مدیریت ورود و خروج دانشجویان و دانش آموزان، کیف پول الکترونیک، مدیریت استفاده از کتابخانه، اطلاع رسانی به والدین و... همه از ویژگی های این راهکار است. همچنین گزارش های دقیق، متنوع و آنلاین و... از ویژگی های دیگر این راهکار می باشد. استفاده از RFID با سرعت بخشیدن به فعالیت ها اطلاعات دقیق را در اختیار شما قرار خواهد داد.

ویژگی های کلیدی

مدیریت خدمات رفاهی

کیف پول الکترونیک، استفاده از بوفه، استفاده از مجموعه ورزشی، ژتون غذا

مدیریت مالی

نمایش گردش و تراز مالی کل مجموعه، اعضای مجموعه، پرسنل و مربیان

مدیریت مربیان و اساتید

نمایش فعالیت، ساعات ورود و خروج، صدور فیش حقوقی

مدیریت آموزشی

استفاده از کتابخانه، حضور و غیاب، مدیریت امتحان، انتخاب واحد

اطلاع رسانی

اطلاع رسانی های در لحظه به مدیران و اولیاء

سخت افزار

نرم افزار

تگ

آنتن

کارت

ریدر