اموال داری هوشمند تجهیزات نفت و گاز
۱۳۹۵-۰۸-۰۲
اموال داری عمومی با RFID
۱۳۹۵-۰۸-۰۴
نمایش همه

استفاده از تکنولوژی RFID در خط تولید لوله

تکنولوژی RFID در خط تولید لوله

در پروژه های بزرگ کنترل وضعیت مسیر بحرانی،مهم و حیاتی است.این که بدانید چه تعداد از هر قطعه مصرف شده است و همه تجهیزات و قطعات به درستی در جای خود قرار گرفته اند و همه چیز مطابق برنامه زمانی پیش می رود کاری بس دشوار است.شما باید اطلاعات تمام تجهیزات را با جزئیات پیگیری و رصد کنید که کاری هزینه بر و زمان بر است.اما با پیشرفت فناوری و به لطف کامپیوتر می توان این کار را بسیار آسان تر انجام داد. فناوری RFID سیستمی کامپیوتری است که با استفاده از آن می توان اطلاعات تجهیزات مختلف را با جزئیات دقیق و کامل و در مدت زمانی کوتاه به دست آورد.این فناوری با استفاده از امواج رادیویی قادر به شناسایی اشیاء است و با برنامه های کامپیوتری که برای آن نوشته می شود،به استفاده کننده آن این اجازه را می دهد تا بر اساس فیلترهای مختلف،اطلاعات دلخواه را بدست آورد.