۱۳۹۶-۰۴-۰۸

تدبیر داده آویژه در اولین نمایشگاه بین المللی محصولات و خدمات هوشمند Iran Smart Expo

این نمایشگاه، با هدف تبادل نظر علمی وگسترش مرزهای دانش در زمینه محصولات و خدمات هوشمند، برنامه ریزی شده است، لذا با برگزاری سخنرانی های کلیدی […]
۱۳۹۵-۰۸-۰۴

اموال داری عمومی با RFID