پروژه راهکار طلا و جواهر در گالری مهرانا

تعریف مسئله این پروژه عبارتست از:
طراحی و پیاده سازی تکنولوژی RFID در فروشگاه طلا و جواهر به منظور انبارگردانی در کمترین زمان و کاهش هزینه نیروی انسانی
عملیات های طراحی شده در این پروژه به شرح زیر است:
عملیات A
الصاق تگ بر روی کالا
عملیات B
جستجوی سریع کالاها با مشخصات مورد نظر در فروشگاه
عملیات C
نمایش مشخصات یک کالا با خواندن تگ آن
عملیات D
انبار گردانی و شمارش سریع همه کالاهای موجود در فروشگاه
عملیات F
کنترل خروج کالاها به صورت گروهی از فروشگاه
 

حجم پروژه

درصد پیشرفت پروژه