ممنونیم که آویژه را برای همکاری انتخاب کردید.
با تکمیل فرم زیر و ارسال آن ، به ما فرصت فکر کردن راجع به همکاری بلند مدت و پایدار را می دهید . همچنین شما می توانید رزومه خود را به آدرس employment@avizhegroup.com برای ما ارسال نمایید.

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 10 MB

CAPTCHA
لطفا صبر کنید