راهکار انبارداری هوشمند شرکت بیک

تعریف مسئله این پروژه عبارتست از "طراحی و پیاده سازی تکنولوژی RFID به منظور افزایش بهره وری ، کاهش خطای انسانی و کنترل خودکار به صورت یکپارچه با هزینه ی مقرون به صرفه در مجموعه ی انبار بیک."

عملیات های طراحی شده در این پروژه به شرح زیر است:
عملیات A
الصاق تگ بر روی کالا
عملیات B
جستجوی سریع کالاها با مشخصات مورد نظر در انبار
عملیات C
انبار گردانی و شمارش سریع همه کالاهای موجود در انبار
عملیات D
کنترل ورود کالاها به صورت گروهی به هر انبار
عملیات E
کنترل خروج کالاها به صورت گروهی از هر انبار

حجم پروژه

1

تعداد گیت ها


گیت های طراحی شده برای این پروژه
21

زمان اجرای پروژه


طول مدت زمان اجرای پروژه بعد از طراحی بر حسب روز
16000

تعداد تگ


تعداد تگ های استفاده شده در این پروژه بصورت ماهیانه
1550

مساحت انبار


مساحت محل انبار پیاده سازی پروژه بر حسب متر مربع

عکس های پروژه

درصد پیشرفت پروژه