۱۳۹۶-۰۲-۲۷

چتر هوشمند کاربردی از اینترنت اشیاء

یک شرکت اروپایی چتر هوشمندی را ساخته است که با متصل شدن به گوشی هوشمند عملکردی متفاوت را برای کاربر خود به همراه می آورد. با […]