رهگیری دارایی های کارخانه با RFID
۱۳۹۵-۰۷-۲۹
RFID در تدارکات و زنجیره تأمین
۱۳۹۵-۰۸-۰۲
نمایش همه

RFID و حمل و نقل عمومی

همگی ما تابلوهای ایستگاه های BRT که زمان ورود اتوبوس به ایستگاه را نشان می دهند،دیده ایم.و می بینیم که آنچه آنها نمایش می دهند،نادرست است و کارآیی ندارد.و همواره منتظر ورود اولین اتوبوس هستیم تا سوار آن شویم.در حالی که اگر بدانیم اتوبوس بعدی کی می آید، شاید کمی صبر کنیم و خود را به زور در اتوبوس جا نکنیم.یکی از راه های اجرای این کار استفاده از فناوری RFID است. با استفاده از این فناوری می توان تمام اتوبوس ها را پایش کرد و برنامه زمانبندی آنها را به دقت اجرا کرد.با این کار می توان به مسافران برای برنامه ریزی و رسیدن به مقصد کمک کرد و عملکرد رانندگان اتوبوس را رصد کرد.