bauarte در قابلیت دیدن و رد یابی سرمایه گذاری میکند

پایان نمایشگاه محصولات و خدمات هوشمند
۱۳۹۶-۰۴-۲۶
اولین نمایشگاه تخصصی شرکت های دانش بنیان
۱۳۹۶-۰۵-۰۸
نمایش همه

bauarte در قابلیت دیدن و رد یابی سرمایه گذاری میکند

bauarte که در عمده فروشی و خرده فروشی کیف ها و لوازم منطقه در منطفه ای در سائو پولو برزیل فعال شده است محصولات خانگی و وارداتی از ۱۹۹۵ عرضه داشته است.امسال شرکت تصمیم گرفت که در تکنولوژی rfid سرمایه گذاری کند.هدفش این بود که امکان دید محصول را افزایش دهد و تجربه مشتری را بهتر کند.برای این هدف شرکت یک راهکار کامل برای دریافت کردن،فروختن و منتقل کردن همه کالاهایی که به شکل تجارتی در آمده اند و با RFID تگ شده اند با هدف کنترل اختراع ارائه کرد. چیزی که در ابتدا قرار بود که فقط یک آزمایش باشد تاکنون یک واقعیت برای مبلغ سرمایه گذاری شده جدید در روز به روز تجارت و نقشه راه موسسات بازرگانی بوده است.همه کالاهایی که دریافت شده اند،با  RFID چک و تگ شده اند برای انبار داری،محصولات و اهداف گوناگون.پیش از آن که محصولات به طرف انبار حرکت داده شوند و پس از این که اطلاعات در سیستم ذخیره شده است RFID روی مصالح حمل شده است.این راهکار برای مشتری ها سود آورده است،کسی که می تواند محصولات را قبل این که سمت صندوق دار برود دیده بانی کند و به موجب آن حذف کردن صف های اتوبوس و سرعت بخشیدن به فرآیند تصفیه حساب با اطلاعاتی که تاکنون برای سیستم ثبت شده است به شرکت گزارش می دهد  و زمانی که انتقال انجام می شود کنترل آسان تر می شود.خواندن تگ ها انجام می شود تا کنترل محصولات GSI را آسان تر کند.

در محوطه بسته و مهر و موم شده میان افزار I TAG با تکنولوژی تگ گسترش یافته است  و برای خواندن تگ های RFID مسیول است.نرم افزار در تمام فر آیند های نگه داری حاضر است و به کار اعتبار می بخشد و تمام جنس های برچسب شده را چک می کند.ما ITAG را انتخاب می کنیم تا فروشنده RFID مان باشیم.چون از اولین لحظه،با آزمایش ها و ارزیابی ها،تا اجرای پروژه،شرکت همواره در فرآیند حاضر خواهد بود.

BAUARTE MET ITAG می دانیم که تکنولوژی با خواندن و شرکت و نرم افزار پرینت فراهم شده است،بنا براین ما تصمیم گرفتیم اولین آزمایش ها را در مغازه مرکزی انجام دهیم.یکی از خبرنگاران می گوید:گسترش یافتن RFID،یک تجربه مثبت برای شرکت بود ما برای کارکنان کار را آسان تر کردیم جون اکنون به جای خواندن محصول به محصول مانند بارکد،آن ها می توانند مقداری را در چند ثانیه بخوانند.در  فرآیندی که انجام میشود اطمینان داریم،چون ما جنس ها و آیتم ها را شمارش می کنیم.رقابت(خواندن اجرا)برای این بود که فرآیند ها را کم کنند،به این خاطر که ساعت ها وقت می گیرند.فرآیند RFID در Bauatra در راه های مختلف کار می کند،ما ابتدا دستور خرید یا دریافت کالا ها را با انتقال انجام دادیم.جنس ها در پایگاه ما می رسند،جایی که ما تایید سفارش را انجام می دهیم و تگ های RFID را به وجود می آوریم.محصولات به تایید آن بر چسب شده اند.
یک بار که چک کردن و تگ کردن انجام شد،جایی که آن ها برای تعویض انبار یا درخواست اشغال مکان دیگر صبر می کنند.مشتری معامله اش را انتخاب می کند و به efs می رود جایی که او جنس ها را قبل حرکت به جعبه چک می کند.
پیش از گسترش سیستم RFID معامله به صورت دستی دریافت شد سپس به منطقه انبار فرستاده شد که این یکی از بزرگترین اشتباهات در معرض بود، چون در برخی موارد این فرآیند،معامله به خوبی چک نشد.انتقال همچنان به صورت دستی انجام می شد،و موضوع برای اشتباه بود.بزرگترین چالش که ما داشتیم جست و جو برای یک فروشنده جدید RFID بود که بدون نیاز به تغییر آن نیاز ها و مناسب بودن برای فرآیند های ما را دید.شرکت تصمیم گرفت که RFID فایده ها را به فرآیند انبار بفرستد،
پس از این که سیستم RFID به کار برده شد فرآیند استدلال محاسبه ای کاهش داده شد و عمل بار های مختلف از بین رفت و درجه ی دقت زیاد شد و کنترل جنس های انبار شده در انبار از نگه داری کردن سراسر بخش های فرآیند زیاد شد.در فروش به مشتری ها و انبار داری،خسارات کاهش یافت و بالاتر از همه چیز،تجربه خریدن جدید و سریع تر برای مشتری تضمین شد.
baurate به طور میانگین ۵۰۰۰۰ تکه از معامله را در هر ماه می فروشد.ماموریتش این است که بهترین محصولات لوازم رایج را پیشنهاد دهد،یعنی یک نوع بزرگ از کالاهای خانگی و رسیده شده را.قبل نصب راهکار RFID،همه فرآیند ها در راه سنتی انجام می شد.تنها از بارکد برای شمارش های داخل مرز استفاده می کرد.یک دستور خرید داده شد،کارکنان کالا ها را دریافت کردند و شمردند و جعبه سپس وارد انبار شد،این فرآیند انجام گرفت وقتی جنس ها جابه جا شدند پس از فروخته شدن که یکی از بیشترین زمان های انجام وظیفه ی بارکد بود.با تکنولوژی RFID ما بهره وری و چالاکی را در این فرآیند زیاد می کنیم،ما کالا ها را در انتقال یا دستور خرید دریافت می کنیم،این کالاها را می شماریم و یک تگ RFID را به وجود می آوریم.
برای استفاده در دیگر فرآیند ها ما اطلاعات را تولید میکنیم که به EPC یا هر برچسب دیگر متصل است،شرکت می تواند از کنترل بالای نیاز برای جابه جا کردن کالاها و یا منتقل کردن به کمد انبار ها پشتیبانی کند.در مکان فروش،خواندن جنس انتخاب شده توسط مشتری ها قبل این که کالاها به صف پرداخت برسند،انجام می گیرد در این روش،مشتری میتواند به سوی صندوق دار برود فقط تا خریدش را تمام کند..
می خواهد نشان داده شود که میتوان زمان و تعداد منابع که به کار می رود تا هدابت کند یک موجودی که به طور دستی محاسبه می شود.این ممکن است تا آن ها را با تمام یا بخشی از مجموعه ی کالا،نمایش دهد.انبار می تواند جنس ها را برای مطمئن شدن استفاده کند.